Ekonomik Durum

EKONOMİ

 İlçede 2006 yılına kadar K.B.İ.A.Ş. İşletme Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren maden işletmesi 2006 tarihinde özelleştirilerek özel sektöre satılmış ve işletme faaliyetleri halen özel sektör tarafından sürdürülmektedir. İlçe ekonomisinde büyük ölçüde yeri olan bu işletmede istihdam edilen personel sayısı yaklaşık 800 kişidir.
 İlçemizin yüzölçümü 406 km² olup, mevcut arazinin %50’si orman, %45’i çayır-mera ve %5’i de tarım arazisidir.
 Murgul’un arazi yapısının kıraç, dağlık ve ormanlık olması nedeniyle tarım arazisi yetersizdir. İlçenin mevcut 22.223 dekarlık tarım arazisinde üretim geleneksel yapıda yapılmakta olup, yapılan tarımsal üretim büyük ölçüde aile tüketiminin karşılanması amaçlıdır. Tarımsal üretimde, tamamen insan gücüne dayalı üretim modeli söz konusu olup, makineli tarım yok denecek kadar azdır. Küçük aile işletmelerinden oluşan tarımsal üretimde gübre ve zirai ilaç kullanımı yok denecek kadar azdır.
 İlçede büyük ve küçükbaş hayvancılık yanında kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Yapılan hayvancılık faaliyeti genellikle iç tüketime yöneliktir.
 İlçenin coğrafi yapısı ve ikliminin arıcılığa son derece müsait olması ve çiftçilerin arıcılık bilgisi, ilçede arıcılığı önemli bir uğraş alanı haline getirmiştir. Özellikle bal ve bal mumu üretimi yıllardan beri yapılmakta iken, son yıllarda ana arı ve arı sütü üretimi de çiftçilerin gelir kaynağı olmuştur.
 İlçenin ikinci gelir kaynağı orman bölgesi olması sebebiyle ormancılıktır. Ormancılıktan gelir sağlayan aile sayısı yaklaşık olarak 250’dir. Ormanlık sahaları ladin. çam, köknar, meşe, sarı kızılağaç, ormangülü ve muhtelif orman ürünlerinden oluşmaktadır

YENİ GALERİLER

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.