22 ADET BAĞIMSIZ MESKEN SATIŞ İHALESİ

17 Mayıs 2018 09:29 Murgul Belediyesi 4744

İ      L     A     N

 

          1- Belediyemize ait aşağıda adresi, muammen bedeli ile geçici teminat tutarları yazılı 22 adet bağımsız Konut'un , 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereği Kapalı Zarf Teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır.

         2-    İhale, 06/06/2018 Çarşamba  günü saat:11.oo’ da Murgul Belediye Başkanlığı toplantı odasında yapılacaktır.  

 

         3- Satışı yapılacak konutlar;

S.No

İli

İlçe

Mevkii

 Pafta

Ada

Parsel

Arsa payı

 Bağımsız Bölüm

Hisse Oranı

 Net Yüzölçümü (m2)

Cinsi

Fiili Durumu

MUAMMEN SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL) TL

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Şartname

Bedeli

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

1. KAT 1 NOLU

TAM

113.80 m²

Mesken

Faal

160,000.00

4,800.00

200.00

16.05.2018

11:00

2

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

1. KAT 2 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

195,000.00

5,850.00

200.00

16.05.2018

11:10

3

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

1.KAT 3 NOLU

TAM

113.80 m²

Mesken

Faal

160,000.00

4,800.00

200.00

16.05.2018

11:20

4

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

2. KAT 4 NOLU

TAM

113.80 m²

Mesken

Faal

160,000.00

4,800.00

200.00

16.05.2018

11:30

5

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

2. KAT 5 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

200,000.00

6,000.00

200.00

16.05.2018

11:40

6

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

2. KAT 6 NOLU

TAM

113.80 m²

Mesken

Faal

160,000.00

4,800.00

200.00

16.05.2018

11:50

7

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

3. KAT 7 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

13:10

8

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

3. KAT 8 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

200,000.00

6,000.00

200.00

16.05.2018

13:20

9

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

3. KAT 9 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

13:30

10

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

4.KAT 10 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

13:40

11

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

4.KAT 12 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

13:50

12

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

5.KAT 13 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

14:00

13

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

5.KAT 15 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

14:10

14

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

6.KAT 16 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

14:20

15

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

6.KAT 17 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

200,000.00

6,000.00

200.00

16.05.2018

14:30

16

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

6.KAT 18 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

14:40

17

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

7.KAT 19 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

14:50

18

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

7.KAT 20 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

200,000.00

6,000.00

200.00

16.05.2018

15:00

19

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

7.KAT 21 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

15:10

20

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

8.KAT 22 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

15:20

21

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

8.KAT 23 NOLU

TAM

156.27 m²

Mesken

Faal

200,000.00

6,000.00

200.00

16.05.2018

15:30

22

Artvin

Murgul İlçesi

Cumhuriyet Cd.

F47A22A3D

218

45

  1/27

8.KAT 24 NOLU

TAM

126.53 m²

Mesken

Faal

180,000.00

5,400.00

200.00

16.05.2018

15:40

 

         4- İhaleye Katılmak İsteyenlerin;

             a) T.C. Vatandaşı olması,

             b) Reşit olması (asgari 18 yaşını doldurmuş olması),

             c) Murgul Belediyesine (Kira, Su, ÇTV, vb) borcu olmadığına dair Murgul Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” belgeyi,          

            d) İhaleye katılacak kişinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinin 1/a-b  bentlerinde belirtilen görevlerde olmaması,

          e) Geçici Teminat tutarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırdığına dair “Geçici Teminat Alındı Belgesi”ni,

           f) İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belgeyi  (makbuz’u),

           g)  İstekliler adına vekaleten iştirak edecek kimselerin, noterden tasdikli Vekaletnameleri ve İmza sirkülerini,

           h) Nüfus Müdürlüğünden alınacak Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi ile  Kimlik Fotokopisi

           i) İhaleye katılmak isteyen talepliler, birden fazla konutun ihalesini katılabilir. 

           j) Satın almak istediği her konut için  teklif mektubunu ayrı olarak, kapalı zarf içerisinde 06/06/2018  Çarşamba günü saat:10.3o’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

         6- İhale şartname bedeli 200 Tl. olup her konut ve işyeri  için ayrı ayrı alınacaktır. İhaleye katılmak isteyen talepliler,   ihale şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne (Tahsilat Memurluğuna) makbuz karşılığında yatırarak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden     temin edilebilir.

    7- Telgraf ve Telefonla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

         8- Keyfiyet ilanen duyurulur.

 

 

 

                                                                                          MURGUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.